Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 10-09-2018

 1. For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er vi alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltak. Vi har rett til å leve privatlivet som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andre. Vi har både rettigheter og plikter. Spesielt må man være oppmerksom på at natteroen ikke forstyrres mellom kl 23.00 og 07.00
 2. Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig. Derfor bør all unødig kjøring og parkering unngås. Mellom kl 23.00 og kl 07.00 er det forbudt med bilkjøring i borettslaget. Når det gjelder øvrige bestemmelser om kjøring og parkering i borettslaget vises det til utsendte kjøre- og pakeringsbestemmelser gjeldende fra 1.11.2008
 3. Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men må ta hensyn til blomster og busker og til andre som benytter området. Støyende lek skal avsluttes senest kl 21:00.
 4. Husdyrhold forbudt.
 5. Tepper og tøy eller lignende må ikke henges ut av vinduer eller over balkongkanter, av hensyn til dem som bor under. Småvask kan tørkes på balkongen. Tørkesnorer skal plasseres slik at det står under balkongfrontens øvre kant. 
 6. Sett ikke ski, sykler etc. i oppgangene, bruk utebodene.
 7. Lyd fra musikkanlegg, vaskemaskiner, fylling av badekar, hamring og banking kan høres i hele blokken på kvelds- og nattetid. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til sine naboer ved at man ikke opptrer støyende og at maskiner og lignende ikke brukes mellom kl 23.00 og 07.00. Bruk av maskiner, hamring og banking bør unngås i helgene.
 8. Av hensyn til sikkerhet for beboerne skal Inngangsdøren i fellesinngangene være låst hele dagen. Dette er også krav fra IF forsikring.
 9. Turnuslister for vaktmesterordning er satt på oppslagtavlen i første etg. Denne gjelder for snømåking, klipping, vanning av gressplen, stell av blomster og rengjøring utenfor inngangen.Fjerne løs aviser og reklame fra inngangsparti / oppganger. Glass og metallbokser skal ikke kastes i restavfall, men leveres på returpunkt i nærmiljøet.
 10. Plastavfall legges i egne sekker i avfallsrommene. Påse at fulle sekker tas ut av stativene slik at de tas med under tømming mandag morgen.Sett aldri søppelposer i oppgangene. Knytt for posen og bær den rett ut i beholderne. Den enkelte beboer plikter for øvrig å holde seg oppdatert over hva det lov å kaste i beholderne.
 11. Antenner, markiser, skilt og lignende må ikke festes til yttervegg eller tak uten skriftlig tillatelse fra styret. Det er ikke tillat og borre i balkongdekke/vegger dette kan medføre rustangrep i konstruksjonen.
 12. Bruk av gass- og elektrisk grill er tillatt på balkong og terrasse. Engangsgrill og kullgrill er strengt forbudt, dette av hensyn brannfare og røykutvikling til naboer. Maks grense for oppbevaring av propan er to 11.kg. beholdere pr. leilighet i flg. Brannforskriftene.
 13. Tele-/E.verk og leverandør av TV og bredbåndssignaler krever at det til en hver tid skal være fremkommelig på terrassen til den tekniske installasjonen i bodene. Dette er også rømningsvei ved brann. På vintertid skal det ryddes for snø. Terrassen skal derfor ikke benyttes som lagringsplass for gjenstander som hindrer fremkommelighet.
 14. Fremleie må godkjennes av styret. Borettshaver har ovenfor laget ansvar. For skader og ulemper som laget eller andre måtte få av fremleier.
 15. Garasjeplass i parkeringshusene skal holdes ryddig. Det skal parkeres innenfor oppmerket felt. Det er ikke tillat å stable gjenstander og søppel i parkeringshusene. Det er forbudt å benytte parkeringshusene for lagring av båter og uregistrerte kjøretøy.

Husordensreglene sist revidert 13 august 2014 Styret. 

Husordensregler

Publisert 10-09-2018

 1. For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er vi alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre, og at vi samarbeider og deltar i fellestiltak. Vi har rett til å leve privatlivet som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andre. Vi har både rettigheter og plikter. Spesielt må man være oppmerksom på at natteroen ikke forstyrres mellom kl 23.00 og 07.00
 2. Vi må alle vise interesse for å gjøre vårt indre bomiljø så trygt og trivelig som mulig. Derfor bør all unødig kjøring og parkering unngås. Mellom kl 23.00 og kl 07.00 er det forbudt med bilkjøring i borettslaget. Når det gjelder øvrige bestemmelser om kjøring og parkering i borettslaget vises det til utsendte kjøre- og pakeringsbestemmelser gjeldende fra 1.11.2008
 3. Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men må ta hensyn til blomster og busker og til andre som benytter området. Støyende lek skal avsluttes senest kl 21:00.
 4. Husdyrhold forbudt.
 5. Tepper og tøy eller lignende må ikke henges ut av vinduer eller over balkongkanter, av hensyn til dem som bor under. Småvask kan tørkes på balkongen. Tørkesnorer skal plasseres slik at det står under balkongfrontens øvre kant. 
 6. Sett ikke ski, sykler etc. i oppgangene, bruk utebodene.
 7. Lyd fra musikkanlegg, vaskemaskiner, fylling av badekar, hamring og banking kan høres i hele blokken på kvelds- og nattetid. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til sine naboer ved at man ikke opptrer støyende og at maskiner og lignende ikke brukes mellom kl 23.00 og 07.00. Bruk av maskiner, hamring og banking bør unngås i helgene.
 8. Av hensyn til sikkerhet for beboerne skal Inngangsdøren i fellesinngangene være låst hele dagen. Dette er også krav fra IF forsikring.
 9. Turnuslister for vaktmesterordning er satt på oppslagtavlen i første etg. Denne gjelder for snømåking, klipping, vanning av gressplen, stell av blomster og rengjøring utenfor inngangen.Fjerne løs aviser og reklame fra inngangsparti / oppganger. Glass og metallbokser skal ikke kastes i restavfall, men leveres på returpunkt i nærmiljøet.
 10. Plastavfall legges i egne sekker i avfallsrommene. Påse at fulle sekker tas ut av stativene slik at de tas med under tømming mandag morgen.Sett aldri søppelposer i oppgangene. Knytt for posen og bær den rett ut i beholderne. Den enkelte beboer plikter for øvrig å holde seg oppdatert over hva det lov å kaste i beholderne.
 11. Antenner, markiser, skilt og lignende må ikke festes til yttervegg eller tak uten skriftlig tillatelse fra styret. Det er ikke tillat og borre i balkongdekke/vegger dette kan medføre rustangrep i konstruksjonen.
 12. Bruk av gass- og elektrisk grill er tillatt på balkong og terrasse. Engangsgrill og kullgrill er strengt forbudt, dette av hensyn brannfare og røykutvikling til naboer. Maks grense for oppbevaring av propan er to 11.kg. beholdere pr. leilighet i flg. Brannforskriftene.
 13. Tele-/E.verk og leverandør av TV og bredbåndssignaler krever at det til en hver tid skal være fremkommelig på terrassen til den tekniske installasjonen i bodene. Dette er også rømningsvei ved brann. På vintertid skal det ryddes for snø. Terrassen skal derfor ikke benyttes som lagringsplass for gjenstander som hindrer fremkommelighet.
 14. Fremleie må godkjennes av styret. Borettshaver har ovenfor laget ansvar. For skader og ulemper som laget eller andre måtte få av fremleier.
 15. Garasjeplass i parkeringshusene skal holdes ryddig. Det skal parkeres innenfor oppmerket felt. Det er ikke tillat å stable gjenstander og søppel i parkeringshusene. Det er forbudt å benytte parkeringshusene for lagring av båter og uregistrerte kjøretøy.

Husordensreglene sist revidert 13 august 2014 Styret. 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Book lokaler herLes mer

Været i Kastanjeveien

Lørdag
5°C
Klarvær
Søndag
4°C
Lettskyet
Mandag
11°C
Delvis skyet
Værvarsel fra yr.no

Her er vi